Neen, de kinesist komt niet langer op huisbezoek.

Neen, de kinesist komt niet langer op huisbezoek: “Ik doe er geen meer, uit principe”

24-01-19, 06.00u – Pieter GordtsLEES LATER 

 1Kinesist Els Vandenbussche in haar praktijk in Roeselare. © Tine Schoemaker

Kinesitherapeuten doen steeds minder huisbezoeken. De schamele verplaatsingsvergoeding is niet rendabel. Vandaag spreekt de Raad van State zich uit over de vraag of de overeenkomst wel correct werd afgesloten.

“Neen. Uit principe doe ik geen huisbezoeken meer”, zegt kinesitherapeut Els Vandenbussche. “Alleen bij hoge uitzondering, bijvoorbeeld voor patiënten die ik al lang ken en niet mobiel zijn. Maar tegen nieuwe patiënten zeg ik altijd dat ze moeten langskomen.”

Vandenbussche is niet alleen. Cijfers uit het auditrapport kinesitherapie 2017 tonen hoe steeds minder kinesitherapeuten aan huis komen. In 2013 lag het aantal huisbezoeken op 31 procent van het totale aantal behandelingen. In 2017 lag dat op 28,4 procent. “Uit tussentijdse cijfers van 2018 blijkt dat het aantal thuisverstrekkingen nog steeds dalende is”, zegt Peter Bruynooghe van beroepsvereniging Axxon. “Het aantal huisbezoeken is eigenlijk min of meer stabiel, maar het totale aantal patiënten stijgt.”

Bruynooghe ziet twee grote verklaringen voor de dalende populariteit van huisbezoeken. Zo zijn de infrastructuurnoden sterk toegenomen. “Vroeger volstond het bij wijze van spreken om een bureauruimte met een behandeltafel te hebben”, zegt Vandenbussche. Het beroep van kinesitherapeut maakte de laatste jaren een stevige professionalisering door. Als gevolg daarvan steeg ook de nood aan aangepaste infrastructuur en werd een huisbezoek minder evident.SHARE 

‘Je krijgt voor zo’n huisbezoek 2,5 euro. Daar haal je dan misschien nét je benzine uit, laat staan parkeergeld’ELS VANDENBUSSCHE, KINESITHERAPEUT

Een tweede, meer problematische reden is dat de verplaatsingsvergoeding voor zo’n huisbezoek zo laag ligt dat ze niet rendabel is. “Je krijgt voor zo’n huisbezoek 2,5 euro. Daar haal je dan misschien nét je benzine uit, laat staan parkeergeld”, zegt Vandenbussche. “Maar ook de tijd speelt een rol. Reken al snel 25 minuten heen en terug. Een huisbezoek duurt gemiddeld een halfuur. In een uur tijd kan je dus één patiënt zien.”

Lode Verreyen, die in het Antwerpse een groepspraktijk leidt, staat er dan weer wel op dat de huisbezoeken blijven doorgaan. “Het is niet de patiënt die ervoor kiest ziek te zijn. Maar ik hoor links en rechts wel dat collega’s minder geneigd zijn om op huisbezoek te gaan”, erkent hij. “Dat is ook normaal. Vroeger was het een evidentie dat we om de meest simpele reden op huisbezoek gingen. Dat hebben we toch afgebouwd.” Toch schat hij dat het aantal huisbezoeken in de toekomst weer zal stijgen door de vergrijzing.

Raad van State

Bijkomend element is de wijdverspreide ergernis over de honoraria. Zowat iedereen geeft aan dat het loon van een kinesitherapeut in België een pak lager ligt dan in onze buurlanden. Kinesitherapeuten klagen al langer dat ze moeite hebben om rond te komen. Als ze dan meer kunnen verdienen door meer patiënten te zien in de praktijk, zorgt dat ervoor dat ze minder geneigd zijn om patiënten thuis te zien.

Zowel de honoraria als de verplaatsingsvergoeding maken deel uit van de conventieovereenkomst die eind 2018 werd afgesloten. Zo’n overeenkomst bepaalt welke tarieven een sector mag aanrekenen. Steeds meer kinesitherapeuten trekken zich echter uit de overeenkomst terug. “In Vlaanderen geldt dat voor ruim de helft van de praktijken”, schat Bruynooghe. “Ik ben jarenlang geconventioneerd geweest”, zegt Verreyen. “Maar de laatste jaren liep het de spuigaten uit.”

Na moeilijke onderhandelingen en een maandenlange ruzie weigerde Axxon de overeenkomst in 2017 te ondertekenen. “Het ontwerp werd met een tweederdemeerderheid weggestemd”, zegt Bruynooghe. “Al heeft dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) er niet van weerhouden deze beslissing brutaal naast zich neer te leggen en zelf een overeenkomst op te leggen.”

Axxon trok daarop naar de Raad van State, omdat ze vindt dat de overeenkomst niet correct werd afgesloten. Volgens Bruynooghe vindt de uitspraak daarover vandaag plaats. “Het akkoord werd niet opgelegd”, reageert De Block. “84 procent van de kinesitherapeuten heeft nadien dit akkoord goedgekeurd. Axxon heeft het akkoord dus wel ondertekend. Ten onrechte beweren ze nu dat dit werd opgelegd. Quod non.”

Bron : De Morgen 24/01/2019

Geef een reactie