NEE, DE KINESITHERAPEUT WORDT NIET DUURDER VANAF APRIL

ZAVENTEM, 27 maart 2020 – Verschillende media berichtten dat een bezoek aan de kinesitherapeut vanaf 1 april 25% duurder wordt. AXXON, de beroepsvereniging voor kinesitherapeuten, wijst erop dat dit misleidende informatie is.
Een overeenkomst tussen de kinesitherapeuten en het RIZIV is pas van kracht wanneer de procedure tot toetreding is afgerond. Zolang deze procedure loopt, wordt het verschil in terugbetaling door de ziekenfondsen tussen een geconventioneerde en een niet-geconventioneerde kinesitherapeut opgeheven. De patiënt krijgt in deze tussentijd dus evenveel terugbetaald, ongeacht de conventiestatus van zijn of haar kinesitherapeut.
In het Verzekeringscomité van 16 maart 2020 bleek dat 84,5% van de kinesitherapeuten is toegetreden tot de overeenkomst M/20. Wanneer meer dan 60% van de kinesitherapeuten zijn toegetreden tot een overeenkomst, wordt deze van kracht. Net zoals in 2019 krijgen patiënten van gedeconventioneerde kinesitherapeuten daardoor 25% minder terugbetaald.
ER VERANDERT NIETS
In principe verandert er dus niets. Een bezoek aan de kinesitherapeut zal niet ineens 25% duurder worden. Zoals altijd is dit verschil in terugbetaling niet van toepassing op patiënten met verhoogde tegemoetkoming. Voor hen moeten de gedeconventioneerde kinesitherapeuten nog steeds de conventietarieven toepassen.
AXXON vecht al jaren voor de afschaffing van deze discriminatie in terugbetaling. Volgens artikel 86 van de kwaliteitswet van 22 april 2019 zou deze discriminatie eindelijk worden afgeschaft. Het is de ministerraad die aan de koning de opdracht moet geven om dit artikel uit te voeren. Maar gezien de regering-Wilmès II uitsluitend volmachten heeft voor de bestrijding van de coronacrisis, kan zij dit niet uitvoeren.

Persbericht: info Axxon 27/03/2020.

Geef een reactie