INFO COVID-19. (Bron Axxon 03/2020)

PROCEDURES VOOR KINESITHERAPEUTEN

VERMIJD ONNODIGE BIJEENKOMSTEN VAN ZORGVERLENERS

  • Het wordt ten zeerste afgeraden om symposia, studiedagen, en grote bijeenkomsten voor zorgverstrekkers te organiseren of bij te wonen.
  • Het wordt aangeraden om crowding van zorgpersoneel waar mogelijk te vermijden (bv. in de cafetaria).
  • Het wordt aangeraden om vergaderingen van zorgverstrekkers uit te stellen indien niet dringend of noodzakelijk. Men kan de meeste vergaderingen ook organiseren via teleconferencing.
  • ​​Het wordt aangeraden om zoveel mogelijk op afspraak te werken en waar mogelijk maatregelen te nemen om het aantal personen in wachtkamers te verminderen (bv. meer tijd voorzien per afspraak en dus minder mensen per uur).

Deze info is terug te vinden op de website van Zorg en Gezondheid.

COMMUNICATIEMATERIAAL

ECONOMISCHE STEUNMAATREGELEN

Tijdelijke werkloosheid door overmacht
De tijdelijke werkloosheid door overmacht wordt verlengd met drie maanden, tot 30 juni 2020. Tijdelijke werkloosheid door overmacht kan ook ingeroepen worden in afwachting van de erkenning als onderneming in moeilijkheden. Ondernemingen hebben die erkenning nodig om bedienden wegens economische redenen tijdelijk werkloos te stellen. De erkenning van tijdelijke werkloosheid door overmacht gebeurt binnen de drie à vier dagen.Uitkeringen tijdelijke werkloosheid verhoogd
De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische redenen als overmacht – worden voor een periode van drie maanden verhoogd van 65 naar 70 %. Bedoeling is om het inkomensverlies voor de getroffen werknemers te beperken.Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
Voor de socialezekerheidsbijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020 wordt Covid-19 aanvaard als een factor die minnelijke betalingstermijnen mogelijk maakt.Betalingsplan btw
Als de schuldenaar kan aantonen dat zijn betalingsmoeilijkheden verband houden met Covid-19 wordt het mogelijk om btw-aflossingen te spreiden en kan hij vrijgesteld worden van de gebruikelijke boetes.Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
Ook voor de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de boetes, volgens dezelfde voorwaarden.
 Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting
Voor zover wordt aangetoond dat de belastingplichtige betalingsmoeilijkheden heeft door Covid-19, is het mogelijk uitstel van betaling te vragen voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting.Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen.Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
Voor de socialezekerheidsbijdragen voor de eerste twee kwartalen van het jaar 2020 wordt het uitstel met een jaar zonder nalatigheidsinteresten toegestaan, evenals de vrijstelling van betaling van de socialezekerheidsbijdragen. Opnieuw op voorwaarde dat er een aantoonbaar verband is met Covid-19.Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
Onder dezelfde voorwaarde komen zelfstandigen in hoofdberoep in aanmerking voor het overbruggingsrecht op grond van gedwongen stopzetting van de activiteit, zodra die langer dan een week duurt. De financiële steun bedraagt 1..266,37 euro per maand zonder gezinslast en 1.582,46 euro met gezinslast.Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten
Voor alle federale overheidsopdrachten zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen, voor zover wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan Covid-19.

Geef een reactie