Info voor Artsen

Opmaak en inhoud van een voorschrift kinesitherapie

Om uw patiënt te laten genieten van tegemoetkoming door het ziekenfonds dient uw voorschrift te beantwoorden aan een aantal wettelijke bepalingen.

Het voorschrift moet voortaan geen door de arts eigenhandig opgesteld document zijn. Het moet opgesteld zijn door een arts, maar de nieuwe formulering laat zonder enige dubbelzinnigheid toe dat een voorschrift met de hand kan worden voorgeschreven of met medische software kan worden aangemaakt.

Het voorschrift moet bevatten:

 • de naam van de patiënt
 • de diagnose
 • (diagnostische E of F-elementen, zie hieronder)
 • het aantal
 • de datum + identifcatie (stempel) van de arts, inclusief het erkenningsnummer

Bijzondere voorschrift-elementen

In een aantal gevallen kan uw patiënt ook in aanmerking komen voor een meer gunstig regime van tegemoetkoming door het ziekenfonds.  Hiervoor vermeldt u bijkomend op het voorschrift:

 • na orthopedische ingrepen: het codenummer + de datum van de ingreep
 • na neurochirurgische ingrepen: het codenummer + de datum van de ingreep
 • na heelkundige ingrepen: het codenummer + de datum van de ingreep
 • na reanimatie: het codenummer + de datum van de ingreep
 • na opname op een dienst intensieve zorgen: de vermelding ervan
 • na opname op een dienst voor pre- en/of dysmaturen: de vermelding ervan

Per aandoening mag steeds een onbeperkt aantal voorschriften worden afgeleverd. Er kan ook steeds voor een onbeperkt aantal aandoeningen worden voorgeschreven. 

Voor het aantal sessies per voorschrift: er wordt geen rekening meer gehouden met de beperking van het aantal zittingen naargelang de pathologie-categorie.

Wenst u eerst het advies van de kinesitherapeut, een functionele evaluatie of de kinesitherapeutische behandelingsmogelijkheden te kennen, dan kan u voor uw patiënt een “consultatief kinesitherapeutisch onderzoek” voorschrijven.

U ontvangt dan van de kinesitherapeut een verslag van dit onderzoek met eventueel een voorstel van behandeling.

Indien uw patiënt in orde is met zijn ziekteverzekering en het voorschrift voldoet aan de hiervoor aangehaalde regels, dan zal hij/zij steeds tegemoetkoming genieten voor de kinesitherapeutische zorgen, verstrekt conform de nomenclatuur kinesitherapie.Voor een courante aandoening vermindert de tegemoetkoming na 18 zittingen, voor een F-pathologie (zie F-lijst ): pas na 60 zittingen.

Voor een courante aandoening vermindert de tegemoetkoming na 18 zittingen. Voor een F-pathologie (zie F-lijst ): pas na 60 zittingen. Bij een nieuwe situatie of aandoening geniet de patiënt eerst terug opnieuw de normale tegemoetkoming en vermindert deze pas opnieuw na respectievelijk 18 of 60 zittingen. Voor een situatie van de E-lijst : vermindert de tegemoetkoming NOOIT.

Situaties met buitengewone tegemoetkoming

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de situaties die in aanmerking komen voor buitengewone tegemoetkoming door het ziekenfonds. Dit wil zeggen verhoging van de tegemoetkoming van 60 naar 75% voor gewonerechthebbenden en van 80 naar 90% voor rechthebbenden met een voorkeursregeling.

Situaties met buitengewone tegemoetkoming Periode van buitengewone tegemoetkoming
E-lijst onbeperkt
Na reanimatie-verstrekkingen (zie F-lijst voor F-pathologieën) eerste 3 maanden
Na orthopedische verstrekkingen (NC-orthopedie: art. 14kI, §1 en III,b), – bloedige behandelingen met N ≥ 200 – therapeutische artroscopieën met N ≥ 200 (met uitsluiting v/h “wegnemen van diepliggend synthesemateriaal: platen of spijkerplaten (het nr.9004 – 280092 – 280103N200) ) eerste 3 maanden
Na andere heelkundige ingrepen met K>225 of N > 375 eerste 3 maanden